Telli Cam

Telli camlar; buzlu camın üretimi esnasında cama tel konulması ile elde edilmektedir. Telli camlar kırıldıkları zaman içlerinde bulunan tel sayesinde dağılmayarak yaralanmaları önlemekte etkilidir. Camın kırılması ile birlikte insanlara zarar verebilecek ortamlarda kullanılır. Ayrıca kırıldığında parçalara ayrılmadığı için yapılan testlerde alev ve dumanın dağılmasını geciktiren özelliğiyle yangına dayanıklı cam olarak da kullanılır. Genellikle asansör ve ışıklık camı olarak kullanılır.